Terug naar Uitslagen

Wedstrijden Schagen Wit 2015

WEDSTRIJD OVERZICHT SCHAGEN

HSV DE BAARS 2015 

 

 

Witvissen: Schagen        
  Datum: Viswater Verzamelen Tijd verz Tijd aanvang
           
  zondag 17 mei 2015   Oude Slot 06.45 uur 08.00 uur
  zondag 14 juni 2015   Oude Slot 06.45 uur 08.00 uur
  zondag 28 juni 2015   Oude Slot 06.45 uur 08.00 uur
  zondag 5 juli 2015   Oude Slot 06.45 uurr 08.00 uur
Koppel zondag 9 aug 2015        

 

    INSCHRIJVEN Baars en Witvis Wedsrtijden

 

 

  Wit vis inschrijven op de dag van de wedstrijd tussen 06.45 en 07.00, 

 Baarzen tussen 07.30 en 07.45 in het “Oude Slot” op de Markt in Schagen.

 Inschrijfgeld € 2,50, wedstrijdduur 3 uur, prijsverdeling 1 : 2. Voer,

 gekleurd met niet voor menselijke consumptie geschikte middelen is niet toegestaan!