Geschiedenis

HSV De Baars is opgericht opgericht op 20 maart 1926 , onderstaand nog een stukje tekst uit het notulen boek van de secretaris

Vergadering op zaterdag 20 maart 1926 uitgeschreven door het bestuur tot het oprichten van een hengelsportvereniging voor Schagen en Omstreken. Negen heren die zich allen opgaaven als lid. Hierna werd gekozen een voorzitter die met algemene stemmen werd gekozen en de benoeming aan nam. Hierna werd een penningmeester gekozen deze werd met algemene stemmen gekozen., daarna werd een secretaris gekozen die het aannam.

Hierna opende dhr Lutjeharms als eerste voorzitter de vergadering en heet alle welkom. Het doel en streven van deze op touw gezette vergadering is hoofd zaak veel water te doen pachten. Daarna werd de naam bepaald van de vereniging Hengelsport vereniging de Baars. Er werden twee heeren benoemd tot commissarissen.Het bestuur bestond uit de navolgende personen.

Voorzitter : J.Lutjeharms

Secr :Verbeek en daarna Bontes

Pennigmeester :J.Lingeman

Commissarissen :K.Kosse en Jos de Jong

Hierna alle leden die zich opgaafen aan te sporen om leeden te werfen werd de vergadering gesloten.

Op de tweede vergadering van 30 mei 1926 werd tijdens de vergadering besloten de penning meester 2 cent per lid toe te kennen wat moet worden betaald als contributie

Verder wordt besloten tot prijsvischen en er kwam een wedsrijdreglement .

En Zoals u ziet floreert HSV De Baars nog steeds we hebben inmiddels heel wat bestuurs wisselingen gehad. Het gaat goed met de vereniging alhoewel het moeilijk is om jonge mensen te interesseren voor een bestuursfunktie.