Jeugd

Beste jeugdvisser,

HSV De Baars is op 1 januari 2002 begonnen met het invoeren van een jeugd vergunning, we hebben
op het ogenblik ongeveer 100 jeugdleden. Op het moment hebben we nog geen jeugdcommissie maar het bestuur is wel van plan zeker 2 x per jaar een jeugddag en/of viswedstrijd voor de jeugd te organiseren. Indien er jeugdleden zijn die ideeën of plannen hebben dan kunnen ze dit altijd melden bij de secretaris. Onderstaand vinden jullie een handleiding welke hoort bij de jeugd vergunning.

handleiding jeugdvergunning

INLEIDING

Met deze beknopte handleiding willen we jouw graag een beetje informeren over de spelregels van het vissen in het algemeen. Met andere woorden:wat mag nu wel en wat mag niet en hoe gedraag ik mij langs de waterkant.

REDEN

Controleurs worden regelmatig geconfronteerd met sportvissertjes die denken dat ze geen vispas nodig hebben. Helaas is dit niet altijd zo, hieronder kun je in een beknopt verhaal lezen hoe het wel is.

WAAROM HEB IK EEN VERGUNNING OF VISPAS NODIG

H.S.V. De Baars is zoals men dat noemt “visrechthebbende ” op al het water in sloten plassen en vijvers in de gemeente Schagen en daarbuiten. Zij moeten dit visrecht huren van verschillende instanties zoals gemeente en waterschappen (Grootgeestmerambacht) Dit kost jaarlijks veel geld en moet worden opgebracht door alle vissers te samen dus zowel senioren als junioren. Verder behoor je als jeugdsportvisser ook op de hoogte te zijn van de spelregels welke gelden aan de waterkant en word je hierover door je hengelsportvereniging geïnformeerd.

WAT DOET H.S.V. DE BAARS NOG MEER VOOR DIT GELD

Het bestuur van H.S.V. De Baars houdt zich bezig met viswaterbeheer, dit houdt in dat men regelmatig controles uitvoert op de kwaliteit van het water en de visstand, er wordt ook regelmatig pootvis uitgezet. We doen dit allemaal in samenwerking met en onder de leiding van de NVVS (Nederlandse Vereniging Van Sportvissers en het OVB (Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij) Verder zal het bestuur het geld van de betaalde contributie van de jeugdleden gebruiken om af en toe jeugddagen te organiseren waar je dan onder begeleiding van volwassenen nieuwe vistechnieken worden bijgebracht en waar je zelf vragen kan stellen, of als je zelf andere ideeën hebt dan kunnen we kijken of deze ook gerealiseerd kunnen worden.

WANNEER HEB IK EEN JEUGDVERGUNNING NODIG EN WAT KOST HET

Als je wilt vissen in water van HS.V. De Baars dan heb je een jeugdvergunning nodig als je 7 jaar of ouder bent met een maximum van 14 jaar. (peildatum 1 januari)
Je mag dan met 1 hengel vissen met het navolgende aas.

*AASSOORTEN

Brood, deeg, aardappel, kaas, maden, worm, granen en zaden.

De kosten bedragen ZIE TAB KOSTEN

DUS LET OP

LEEFTIJD 7 t.m. 14 jaar en 1 hengel en bovenvermeld aas * dan JEUGDVERGUNNING
of als je met iemand mee gaat (volwassene) die wel een vispas heeft dan mag het nog

zonder vergunning

IK BEN NOG GEEN 7 JAAR EN WIL GRAAG VISSEN

Dit mag wel, alleen onder begeleiding van een volwassene zonder jeugdvergunning.

IK HEB GEEN VERGUNNING EN WIL GRAAG VISSEN

Dat kan alleen onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van een geldige vispas en dan alleen met 1 hengel en de aangewezen aassoorten.

IK WIL MET KUNSTAAS, BLINKER OF 2 HENGELS VISSEN

Dat kan maar niet met een jeugdvergunning, je hebt dan net als andere vissers van 14 jaar en ouder een visakte + grote vergunning nodig deze kun je ook krijgen bij het secretariaat of de controleurs. De koste hiervan zijn aanmerkelijk hoger.De kosten bedragen ZIE TAB KOSTEN

WANNEER HEB IK GEEN VERGUNNING NODIG

Je hebt geen vergunning nodig als je vist in openbaar vaar water met 1 hengel en het aas als hierboven vermeld,dit zijn rivieren en kanalen waar de beroepsvaart (lees schepen) regelmatig gebruik van maken. Maar in een groot deel van dit water heb je ook een vergunning nodig, b.v Het Noord-Hollands Kanaal is een kanaal waar de beroepsvaart regelmatig gebruik van maakt maar alle visrechten zijn verhuurd aan Alkmaar en Den Helder.

In de omgeving van Schagen is weinig openbaar vaarwater waar je zonder vergunning zou kunnen vissen.

WAT GEBEURD ER ALS IK ZONDER VERGUNNING VIS OF ME NIET AAN DE REGELS HOUDT

Je krijgt een bekeuring en/of je vergunning wordt ingenomen.

VERDERE SPELREGELS TIJDENS HET VISSEN MET EEN JEUGDVERGUNNING

1)- JE MAG MAAR MET 1 (één) HENGEL VISSEN

2)- JE MAG ALLEEN VISSEN MET AAS ALS BIJ * VERMELD

3)- KUNSTAAS IS DUS VERBODEN

4)- BEHANDEL VIS VOORZICHTIG, NATTE HANDEN, EEN GOED SCHEPNET

5)- GEBRUIK LIEVER GEEN LEEFNET, ZET GEVANGEN VIS DIRECT TERUG

6)- DENK AAN DE MINIMUM MATEN VAN DE GEVANGEN VIS, ZIE VERGUNNING

7)- HET IS VERBODEN MET LEVEND AAS TE VISSEN

8)- HOUD REKENING MET ANDERE VISSER, DENK OOK AAN OMWONENDEN

9)- RUIM JE VISSTEK OP EN LAAT GEEN HAKEN OF DRAAD LIGGEN.

10)-MELD CALAMITEITENDIRECT BIJ DE POLITIE OF HENGELSPORT VERENIGING.

WAAR ZIJN DE VERGUNNINGEN EN VISPAS TE KOOP

Vergunningen en vispassen zijn verkrijgbaar bij de
ledenadministratie
hengelsport/dierenzaken zie kosten voor adressen

VVV in Schagen.

Met vriendelijke groet,

de secretaris

Namens het bestuur van HSV De Baars,

PS: Heb je nog vragen of suggesties E-mail dan even naar info@debaars.nl