Privacy verklaring

Registratie NAW gegevens

“HSV de Baars” heeft haar leden geregistreerd staan in de ledenadministratie “HSV-Leden” van Sportvisserij Nederland. “HSV de Baars” verwerkt persoonsgegevens uitsluitend conform de Privacyverklaring van Sportvisserij Nederland. “HSV de Baars” is zonder uw toestemming niet bevoegd om uw gegevens, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, aan derden te verstrekken. HSV de Baars gebruikt de NAW gegevens aanvullend op de privacyverklaring van Sportvisserij Nederland uitsluitend om u te informeren over, aan de vereniging gerelateerde zaken zoals uitnodigingen, programma’s en activiteiten. Zie de onderstaande verklaring omtrent registratie en verwerking van persoonsgegevens.

Activiteiten

Als deelnemer van activiteiten welke door “HSV de Baars” worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met het door “HSV de Baars” registreren en/of publiceren van bijvoorbeeld de uitslagen van de activiteit (voornaam, achternaam, gevangen gewicht, behaalde plaats) op de opgavenlijsten, de website, jaarverslag en/of de Facebook pagina van “HSV de Baars”.

Foto’s

Bij activiteiten welke door “HSV de Baars” worden georganiseerd worden geregeld foto’s gemaakt. De foto’s, welke in opdracht van “HSV de Baars” worden gemaakt, worden over het algemeen in openbare ruimtes (bijvoorbeeld aan de waterkant) gemaakt. “HSV de Baars mag deze foto’s uitsluitend gebruiken voor verenigingsdoeleinden. “HSV de Baars” heeft de mogelijkheid om deze foto’s in bijvoorbeeld de krant, het verenigingsblad, jaarverslag en/of op de website van de vereniging te publiceren. Als deelnemer van activiteiten welke door “HSV de Baars” worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met de mogelijkheid van het publiceren van de foto’s. Mochten er een of meerdere foto’s van u op bijvoorbeeld de hiervoor benoemde media van “HSV de Baars” staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk middels een email kenbaar te maken bij de ledenadministratie van de vereniging. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen om de juiste foto(‘s) van de site te verwijderen. De foto’s welke in opdracht van “HSV de Baars” gemaakt en gepubliceerd zijn op de website en/of Facebook pagina van HSV de Baars zijn eigendom van de vereniging “HSV de Baars” en mogen op geen enkele voorwaarde zonder schriftelijke toestemming van “HSV de Baars” worden gekopieerd en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ingezonden Foto’s

“HSV de Baars” biedt haar leden de mogelijkheid aan om zijn/haar eigen foto(‘s) aan “HSV de Baars” beschikbaar te stellen om op de website van “HSV de Baars” te publiceren. “HSV de Baars” heeft niet de mogelijkheid om na te gaan of deze ingezonden foto(‘s) van de inzender zelf afkomstig zijn, de persoon(en) en of rechthebbende(n) op/van de foto(‘s) hebben ingestemd met publicatie hiervan. Mochten er een of meerdere foto’s van u, of uw kind(eren) op bijvoorbeeld de website en/of de Facebook pagina van “HSV de Baars” staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk middels via een email naar info@debaars.nl kenbaar te maken. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk vermelding of foto(‘s) van de site verwijderen.